November 2014

Informationsblad till alla husägare inom Dona samfällighet

November, kylan börjar ta över och snart, kanske det börjar snöa!

Som många av er har fått information på våra garagemöten planerar vi ett nytt grepp på snöröjning i år.

Vid årsmötet i våras tillsattes en arbetsgrupp med representanter från våra fyra garageområden som försökt finna lösningar på ”snöskottningsfrågan”. Efter mycket arbete finns nu en lösning inför vintern. Denna lösningen finns med i bifogat dokument och med en principskiss hur detta är tänkt att fungera. I detta dokument nämns om ”snöombud” som är de personer  som ni kan vända er till med ev. synpunkter på snöröjningen i vinter.

Karta snöröjning Dona 2014-2015

INFO OM SNÖRÖJN. 2014-2015

För Kajutvägen är det Lennart Nilsson, K 4 och Lars Olsson, K 23 och för Skansvägen är det Sven-Åke Ulleryd, S 40 och Dag Engström, S 30.

För att det också ska fungera när den stora plogbilen från LEVA kommer de parkeringsplatser som finns markerade utanför garaget i SO att stängas av under vinterhalvåret. Ett förbudsmärke med tillhörande informationstavla kommer att sättas upp som alla måste respektera. Anledningen är att den stora plogbil måste de kunna vända. Om bilar står i vägen kommer de inte att göra detta uppdrag för oss.

Apropå bilar i vägen, använd era carportar och garage, ju färre bilar som står på parkeringarna, ju lättare och snabbare kommer det gå att snöröja, tid är pengar!

Vår tradition att prova glögg vill vi gärna fortsätta med så sätt ett X i almanackan lördagen den 13 december, mer information om detta kommer om några dagar från festkommiten!

Novemberhälsningar från styrelsen.

Frågor, hör av er till ordförande

tel. 070-554 34 56 eller e-post:ordf@dona.se