Lördagen den 7 maj har vi planerat en arbetsdag på Dona.

  1. Vårt utgångsläge är det vanliga. D.v.s ni tar kontakt med Er ”garageansvarige” och kommer överens om vad som skall göras.

Område NV     Inger Lindqvist,     inger.lind@outlook.com

Område NO     Ljubi Nygren.         ljubinygren@gmail.com

Område SV      Lars Lindebäck.     lars@lindeback.se

Område SO     Christer Jönsson   maudejsson@hotmail.com

  • Vi fixar kaffe och macka, som vanligt, i klubbhuset kl 11:00
  • Om något material till arbetsdagen behöver köpas hem, kontaktar du din ”garage-ansvarige” eller Ordföranden

Gert-Ove, på 0705-136120 eller gertove.forsberg@telia.com.

Vi kan redan nu säga att mycket av arbetet kommer att handla om de NYA brevlåde-samlingarna. De skall upp på anvisade platser, enligt överenskommelse med POSTNORD.

Lars Lindebäck är ”spindeln i nätet” här och har beställt hem lådor och reglar från DEROME, till bra pris.

VÄLKOMNA till en ”social” dag tillsammans med Era grannar.

Dags för höststäd!

STÄD/UNDERHÅLLSDAG – DONA

Lördagen den 25 september kl 09:00

träffas vi ”garagevis” och städar, målar, snickrar och underhåller våra gemensamma anläggningar.

Det är respektive garage-ansvarig som vet vad som skall göras och fördelar arbetet.

Ta snarast kontakt med denne för mer info.

NO            Ljubi Nygren            ljubinygren@gmail.com           070-2554852

NV            Michael Nilsson        mickenis@hotmail.com            070-7619339

SV            Lars Lindebäck          lars@lindeback.se                   070-5873527

SO            Christer Jönsson       maudejsson@hotmail.com      073-4032341

Vi kör Corona-säkert även denna gång och bjuder på fralla och kaffe/the/saft UTANFÖR KLUBBHUSET kl 11:00.

Undrar ni över något?  Kontakta Gert-Ove på 0705-136120

V Ä L K O M N A

önskar styrelsen

Angående nya VA-taxan

Bilden kan innehålla: en eller flera personer

Hej ALLA Dona-bor !
Hoppas att Ni (trots allt) har det bra i dessa Corona-tider.
LEVA har skickat ut en skrivelse beträffande förändringar i VA-taxan.
Såvitt jag kan se, kan det innebära en ökning av kostnaderna med 105 kr/mån, vilket väl de flesta klarar av , MEN rätt måste vara rätt.
Jag har därför bett om en förklaring, vad som avses med Dagvatten Fastighet och Dagvatten Gata.
Min uppfattning är att det inte finns något riktigt avloppssystem på Dona. Vattnet verkar bara rinna rakt ner i jorden.
AVVAKTA MED DITT SVAR TILL LEVA ! Jag återkommer.

Mvh
Gert-Ove

Belysning

Eftersom gränderna saknar belysning skall varje husägare ha sin ytterbelysning tänd när det är mörkt. (Tänk på om utbyggnad har gjorts på framsidan, så måste det finnas belysning på den som lyser upp gränden).
Kontrollera att det inte finns några mörka områden runt ditt hus. Om så är fallet, kanske det
behöver monteras en lampa. Det finns idag lampor med inbyggd sensor för rörelse och mörker.

DETTA ÄR VIKTIGT ! PÅ MÅNGA STÄLLEN ÄR DET HELT MÖRKT !

Arbetsdag 26/9

Lördagen den 26 september har vi planerat en arbetsdag på Dona.

På grund av den pågående CORONA-epidemin, får det bli en ”annorlunda” dag.

  1. Vårt utgångsläge är det vanliga. D.v.s ni tar kontakt med Er ”garageansvarige” och kommer överens om vad som skall göras.
  • Vi fixar kaffe och macka, som vanligt, MEN vi slopar umgänget INNE i klubbhuset. Det kommer istället att bli ”take away” från ingången kl 11:00 så var och en får hitta någon plats att sitta utomhus istället.
  • Vid arbetet och fika´t utomhus är det upp till var och en att hålla avstånd enligt gällande föreskrifter. VIKTIGT !!!
  • Om något material till arbetsdagen behöver köpas hem, kontaktar du din ”garage-ansvarige” eller Ordföranden

Gert-Ove, på 0705-136120 eller gertove.forsberg@telia.com

VÄLKOMNA till en ”social” dag tillsammans med Era grannar.

Vårstäd

Årets arbetsdag har genomförts på Dona. Det blev en annorlunda dag i Coronans tecken.
”Take away”-kaffe i klubbhuset och långt avstånd mellan personerna.
Tack alla för goda insatser. Bra jobbat!