Klubbhus

Information gällande bokning av Dona samfällighets klubbhus. 

Endast fastighetsägare i Dona samfällighet får hyra klubbhuset och ansvarar då för att lokalen lämnas i säkrat och städat skick. Inbetalning skall vara gjord vid hämtning av nyckeln.

Hyreskostnad:

  • Vuxenfest, barnkalas, dopfest etc
    eller bara lån av stolar              50kr
  • Föreningsmöte                           100kr
  • Kursverksamhet                         300kr/10 gånger

Betalning sker till bankgiro 185-4884. I undantagsfall lämnas pengar till Anneli när nyckeln hämtas. Ange S 7 barnkalas för Skansvägen 7 vid t.ex. barnkalas.

Nyckeln hämtas i god tid innan uthyrningen. Detta görs upp med Anneli om hur det ska lösas.

Vuxenfest:

  • Man hyr klubbhuset från kl 13:00 hyresdagen till kl 11:00 dagen efter, då ska det vara städat. Efter kl 23:00 skall musik dämpas. Tänk på era grannar.

Under dagtid fram till kl 22:00 kan klubbhuset hyras för övriga ovan nämnda aktiviteter.

Lokalen lånas ut gratis fram till kl 22:00 (om den inte är bokad) till barn/ungdomar för spel, bordtennis, musik etc. Då ansvarar föräldrar/fastighetsägare för ordning och städning.

  

Övriga regler:

Det är totalt rökförbud inomhus. Se till att det finns askkoppar för ev rökning utomhus.

Facklor eller annan rök- eller elddekoration får inte användas.

Spik, häftklammer eller tejp får inte användas på husets väggar eller interiör.

Skador som uppstår på inventarier och inredning ersätts av den fastighetsägare som hyrt lokalen. Om det uppstår en skada anmäls den till Anneli Nilsson vid återlämning av nyckel.

Boende med övernattning är inte tillåten.