Medlemsavgift

Medlemsavgiften är 2.800 kr, påminnelseavgift 50 kr

 
Avgifter:
Motorvärmare 310 kr
Kupévärmare 450 kr
Uppställningsplats 600 kr

påminnelseavgift 50 kr

Medlem som inte betalar trots påminnelser skall debiteras för alla de merkostnader som drabbar Samfällighetsföreningen
t ex utmätningsavgift hos Kronofogdemyndigheten.