Information från styrelsen angående Underhållsdag/vecka.

 Ansvariga för detta arbete är i första hand resp garageansvarig som kommer att sammanställa det underhåll som behöver göras i resp område.

Alla fyra garageansvariga sammanställer vad som behöver göras på hela området och fördelar detta på de fastighetsägare som vill och kan vara aktiva under underhållsdagen/veckan.

Kan man inte vara delaktig under underhållsdagen/veckan p.g.a nedsatt funktionsförmåga eller inte har möjlighet kan man t.ex. anlita anhörig eller vän som utför underhållsuppgifterna. OBS! Detta måste meddelas garageansvarig.

Arbete som vi själva inte kan göra, köps in från entreprenörer.

De som inte medverkar debiteras en underhållsavgift som beslutas av årsmötet.