Belysning

Eftersom gränderna saknar belysning skall varje husägare ha sin ytterbelysning tänd när det är mörkt. (Tänk på om utbyggnad har gjorts på framsidan, så måste det finnas belysning på den som lyser upp gränden).
Kontrollera att det inte finns några mörka områden runt ditt hus. Om så är fallet, kanske det
behöver monteras en lampa. Det finns idag lampor med inbyggd sensor för rörelse och mörker.

DETTA ÄR VIKTIGT ! PÅ MÅNGA STÄLLEN ÄR DET HELT MÖRKT !