Snöröjning

Varje garageområdes ansvarige bevakar sin del av området och om snöröjning behövs så kontaktar de den som är utsedd att ha kontakten med entreprenören.

För att det också ska fungera när den stora plogbilen från LEVA ska ploga stora vägen in på området så kommer de parkeringsplatser som finns markerade utanför garaget i SO att stängas av under vinterhalvåret. Ett förbudsmärke med tillhörande informationstavla kommer att sättas upp som alla måste respektera. Anledningen är att den stora plogbil måste kunna vända. Om bilar står i vägen kommer de inte att göra detta uppdrag för oss.