Arbetsdag 26/9

Lördagen den 26 september har vi planerat en arbetsdag på Dona.

På grund av den pågående CORONA-epidemin, får det bli en ”annorlunda” dag.

  1. Vårt utgångsläge är det vanliga. D.v.s ni tar kontakt med Er ”garageansvarige” och kommer överens om vad som skall göras.
  • Vi fixar kaffe och macka, som vanligt, MEN vi slopar umgänget INNE i klubbhuset. Det kommer istället att bli ”take away” från ingången kl 11:00 så var och en får hitta någon plats att sitta utomhus istället.
  • Vid arbetet och fika´t utomhus är det upp till var och en att hålla avstånd enligt gällande föreskrifter. VIKTIGT !!!
  • Om något material till arbetsdagen behöver köpas hem, kontaktar du din ”garage-ansvarige” eller Ordföranden

Gert-Ove, på 0705-136120 eller gertove.forsberg@telia.com

VÄLKOMNA till en ”social” dag tillsammans med Era grannar.