Loppis i Donasklubbhus 31/8

Ett meddelande från ”Loppisgruppen”!

Nästa söndag den 31 augusti 13.00 – 16.00 är det premiär för Loppis i vårt klubbhus!

Säljarna är 13 fastighetsägare i vår samfällighet.

Vi kommer förutom att meddela er via detta informationsblad också att annonsera i LP, sätta upp affischer runt om området och via Facebook!

Så vi väntar oss en stor tillströmning av köpare till vår loppis!

Förutom loppisförsäljning kommer vi att servera kaffe med tilltugg på utsidan av klubbhuset.

Med anledning av detta behöver vi under dessa timmar använda ”klubbhusparkeringen” Tidigt på söndag morgon kommer vi därför att ”stänga av” denna parkering med någon form av avspärrning till 16.00!

Så VÄLKOMNA till vår loppis!

Hälsar er loppisgruppen

Juni 2014 Informationsblad till alla husägare

Juni 2014

Informationsblad till alla husägare inom Dona samfällighet

 

KOMPOSTEN, SKOTTKÄRROR, HUSFÄRGER OCH GRANNSAMVERKAN!

IBLAND kommer informationen tätt och nu kommer ytterligare en!

I det förra informationsbladet, maj 2014 informerade vi om vår stora komposthög. Nu är

den nästan helt tömd, resten planeras tömmas måndagen den 9 juni. Därefter måste vi

hjälpas åt att sköta den så vi kan ha den kvar.

Det finns information uppsatt både vid komposten och på väggen i förrådet där

skottkärrorna står hur komposten ska skötas, frågor ang. detta besvaras av

garageansvariga och styrelsen.

APROPÅ skottkärror, ”städa ur” ev, jord och skräp innan ni sätter tillbaks kärran i

klubbhusförrådet. Förrådsgolvet är stundom som en mindre åker av jord och grus!

Om vi inte gör detta får vi införa någon form av städdag även för detta ”rum”!

Blir/är det punktering på en kärra, sätt inte bara tillbaks den, laga punkteringen eller be om

hjälp! Vi har ingen vaktmästare som gör detta arbete!

HUSFÄRGERNA på Dona har varit och är en återkommade fråga!

Ordförande har varit i kontakt med stadsarkitekt Mats Karlsson och rådfrågat om hur de

ser på frågan. Rådet är och de hoppas att vi vill bevara den färgsättning som en gång

planerades inom vårt område. Alltså att vi håller kvar husen i de vita, gula och ”faluröda”

färgerna och inte blandar in t.ex. gröna och blå hus. Önskvärt är också att varje parhus har

likadana färger för att behålla helheten på området. Detta innebär att om någon vill byta

från t.ex. rött till vitt, så tala med er granne innan ni målar om!

Ang, vårt projekt GRANNSAMVERKAN så har garageansvariga och ordförande genomfört

möte med Olle Fjordgren som är vår kontaktperson och även gjort en preliminär plan var vi

ska ”skylta” om detta. Så snart informationsmaterial och skyltar kommer hör vi av oss för

ev. hjälp med att sätta upp skyltarna inom området!

Junihälsningar från styrelsen.

Frågor, hör av er till ordförande

tel. 070-554 34 56 eller e-post: ordf@dona.se

Städvecka och Städdag 26 april

Städvecka och Städdag 2014-04-26

Vårstädveckan (vecka 17) avslutar vi lördagen den 26 april, då vi har vår gemensamma städdag. Vi ses i resp. garage kl. 09:00 där garageansvariga kommer att informera om uppdrag som behöver göras. Har du egna funderingar på saker som behöver åtgärdas, kontakta då garageansvarig i ditt garageområde.

Fika för alla finns i klubbhuset mellan klockan 10:30 – 12:00.

Där bör du också signera städdagslistan när du gjort din insats.

De som ej kan medverka vid städdagen, men som utfört städning i området under veckan skall anmäla detta genom att lämna ett meddelande om vad som gjorts och lägga meddelandet i kassörens brevlåda (Skansvägen 5) senast den 25 april.

Med förhoppningar om god uppslutning.

Styrelsen

Vår, klubbhuset, karpar och årsmöte

Mars 2014

Informationsblad till alla husägare inom Dona samfällighet

 

VÅR, KLUBBHUSET, KARPAR och ÅRSMÖTE!

Visst är det lite vår i luften, snödroppar och krokusen riktigt ”knöör” sig upp bland jord, vissna löv i våra trädgårdar och utefter rabatterna i gränderna, Härligt!

Mer snö? Nej det hoppas vi inte kommer, i alla fall inte så vi behöver skotta mer!

När det gäller vårt klubbhus så gäller följande:

De fyra garageområden inom samfälligheten har en 10-veckors period där de/vi ansvarar för klubbhuset.

Vid styrelsemöte  den 19 januari 2014 beslutades att klubbhusansvariga ska sköta :

• Städning av klubbhuset enl information som finns på anslagstavla i klubbhuset

• Se till att skottkärror i förrådet i utsidan är i brukbart skick.

• Kolla att alla glödlampor i och utanför klubbhuset är hela (lyser).

• Kolla filter i luftvärmepumpen enl instruktion i klubbhuset.

Det innebär att uthyrning av klubbhuset inte ingår som tidigare utan det ansvarar just nu

Pia Lysberg, Skansvägen 7, för och som suppleant Annika Henriksson, Kajutvägen 1, där bokning och nyckel hämtas.

Lista över de som är ansvariga för aktuell 10-veckors period finns anslagit i hallfönstret på klubbhuset där även tele nr och e-post till Pia och Annika finns.

Apropå klubbhuset så är det inom kort dags för vår traditionella Vårfest, fredagen den 4 april, se bifogad inbjudan!

I ytterligare en bilaga till detta informationsbrev får ni erbjudandet att gå med i vår nybildade Karpförening, kanske något för fler!

Och sist glöm inte vårt Årsmöte den 16 mars klockan 17.00 i klubbhuset!

 

Soliga marshälsningar från styrelsen.

Frågor, hör av er till ordförande

tel. 070-554 34 56 eller e-post:ordf@donalysekil.se

Snö, grannsamverkan och årsmöte!

Informationsblad till alla husägare inom Dona samfällighet
SNÖ, GRANNSAMVERKAN och ÅRSMÖTE!

Så kom då snö i massor och som ni säkert märkt har vi fått snöröja vid ett flertal tillfälle och ännu är det nog inte slutröjt. Det som ingår i vårt avtal med snöröjarna är huvudvägen in samt parkeringsplatserna utefter vägen, parkeringsplatserna vid klubbhuset, de två breda tvärvägarna, Hästevik – Donadammen, den lilla vägstumpen bakom klubbhuset till Skansvägen från vändplan samt inne i de fyra garagen.

Detta innebär att varje husägare själva får ombesörja att snöröja och sanda utanförden egna fastigheten. Ni som vet med er att det inte görs p.g.a. olika anledningar,fritidshus? inte har kraft? osv. Ni MÅSTE anlita någon som ”skottar/sandar” för er.

Om inte snöröjning sker äventyrar vi att missa både sophämtning och att få post i våra brevlådor vid husen.

Ett annat stort problem för att få undan så mycket snö som möjligt är alla bilar som står ”långtidsparkerande” på parkeringarna utefter huvudvägen eller utanför klubbhuset. SÅ därför använd era garage och carportar, sätt in bilen eller när ni ser att det är rent för snö på någon parkering, flytta bilen så kan det röjas mer.

Grannsamverkan

 Den 9 december 2013 hade vi ett informationsmöte i klubbhuset om grannsamverkan. 15 av våra 80 fastighetsägare var närvarande och mötet kom fram till att uppdra åt styrelsen titta närmare på hur en grannsamverkan på Dona skulle kunna organiseras.

Så därför notera redan nu

Årsmöte den 16 mars då kommer mer information i ämnet grannsamverkan och en hel del annat.

Kallelsen till Årsmöte kommer om några veckor.

Snöiga januarihälsningar från styrelsen.

Frågor, hör av er till ordförande Åse Olsson

tel. 070-554 34 56 eller e-post:

info@pjb.se

Januari 2014