Städvecka och Städdag 26 april

Städvecka och Städdag 2014-04-26

Vårstädveckan (vecka 17) avslutar vi lördagen den 26 april, då vi har vår gemensamma städdag. Vi ses i resp. garage kl. 09:00 där garageansvariga kommer att informera om uppdrag som behöver göras. Har du egna funderingar på saker som behöver åtgärdas, kontakta då garageansvarig i ditt garageområde.

Fika för alla finns i klubbhuset mellan klockan 10:30 – 12:00.

Där bör du också signera städdagslistan när du gjort din insats.

De som ej kan medverka vid städdagen, men som utfört städning i området under veckan skall anmäla detta genom att lämna ett meddelande om vad som gjorts och lägga meddelandet i kassörens brevlåda (Skansvägen 5) senast den 25 april.

Med förhoppningar om god uppslutning.

Styrelsen