Vårfest 2017

VÅR-FEST

Har Ni känt att våren är på gång?

Det tycker vi är värt att fira. Därför träffas vi i klubbhuset den 21 april kl 19:00 för trevlig samvaro.

Vi serverar en drink, lax, potatissallad med vårens primörer, kaffe med kaka samt en öl eller ett glas vin. Allt detta för 120 kr per person. Efter maten kan ni som vanligt köpa öl och vin till självkostnadspris. Det blir även VINLOTTERI

Anmälan sker snarast (senast den 17/4) till

Gert-Ove, Kajutvägen 29, 0705-136120 eller

gertove.forsberg@telia.comVÅRFEST 2017

Nu är de på väg in på insidan

Hej,

För de som undrar så kommer det att se ut ungefär såhär på insidan när de som beställt fiber har fått in den från utsidan. Måtten stämmer inte riktigt med vad Telia har meddelat när man efterfrågat detta.

Detta är Opto-jacket till vilket fibern kommer rakt in ifrån utsidan. Opto-jacket mäter c:a 8x10 cm.

Detta är Opto-jacket till vilket fibern kommer rakt in ifrån utsidan. Opto-jacket mäter c:a 8x10x3 cm.

Från opto-jacket dras en fiberpatch-kabel till Inteno-boxen. Patchkabeln är ganska stel och får inte böjas allt för mycket då det är en fiber inuti den. Inteno-boxen mäter c:a 14x21x4 cm och kräver ett eluttag för att fungera.

Från opto-jacket dras en fiberpatch-kabel till Inteno-boxen. Patchkabeln är ganska stel och får inte böjas allt för mycket då det är en fiber inuti den. Inteno-boxen mäter c:a 14x21x4 cm och kräver ett eluttag för att fungera.

Jag fick precis den monterad och då ser det hos mig ut såhär. De lyckades gömma fiberpatch-kabeln inuti den övre delen av Intenon.

Jag fick den precis monterad och då ser det hos mig ut såhär. De lyckades gömma fiberpatch-kabeln inuti den övre delen av Intenon.

På nedsidan av Inteno-boxen finns det 4 LAN-uttag. Man kan på grund av detta misstaga Inteno-boxen för att vara en bredbandsrouter men det är den inte. Den router man får av sin valda bredbandsleverantör ansluts i första LAN-uttaget. Har man valt TV via bredband så ansluts den i uttag nummer 2. Det 3:dje uttaget är för bredbandstelefoni och det fjärde används inte.

Med vänlig hälsning,

Lars-Inge

Information om fiberinstallation på Dona Samfällighetsområde

Som det ser ut just nu så kommer Empower att påbörja grävning och dragning av fiber på området i vecka 40. Ritning över hur fibern ska läggas genom området är framtagen och finns i A4-format att få i klubbhuset på underhållsdagen men finns även på hemsidan under kartor i menyn. Den överenskomna anslutningspunkten till varje fastighet som planerats vid Empowers hembesök stämmer kanske inte överens med kartans placering men kommer att följas.

Asfalt, gräs och planteringar i fiberns väg berörs. Träd som står där fibern ska ner kommer att fällas.

Entreprenörens ansvar vad gäller återställning är att se till att jord och eventuell markduk etc kommer tillbaka men omfattar inte planteringar, kullerstenar och liknande utan dessa får de boende själva återställa då det är på samfällighetens mark.

Boendes tomtmark grovåterställs med jord. Eventuell trall i trädgård som behöver avlägsnas återställs ej.

Innan grävning kan påbörjas ska ett avtal mellan Skanova och samfälligheten tecknas. Det första standardavtalet var väldigt otydligt formulerat vilket har gjort att de ska ta fram ett nytt som vi ska godkänna innan grävningen startar.

Samfälligheten har anlitat en extern besiktningsman som kommer att följa arbetet och se till att det utförs och återställs enligt avtalet. Detta då denna fiberdragning påverkar hela samfällighetens mark och är den enskilt största investering som gjorts på området sedan det byggdes.

Klockan 11:00 på underhållsdagen finns det möjlighet att få lite mer info och även titta på ritningen i A1-format.

Med vänlig hälsning
Styrelsen

Påminnelse om Underhållsvecka/Underhållsdag

Kom ihåg att det vecka 38 är höstens underhållsvecka som avslutas med vår gemensamma underhållsdag på lördag den 19 september. Arbetet drar igång klockan 9:00 och det är upp till varje deltagare att söka upp sitt garageombud för avstämning om vad som behöver göras. De har även hand om listorna för deltagande.

Fika för alla finns i klubbhuset som vanligt mellan klockan 10:30 och 12:00.

Tyvärr vet vi fortfarande inte riktigt när Empower kommer att börja gräva för fiber på området men det kan mycket väl vara så att de hinner starta redan i underhållsveckan. Vi får hoppas att det inte kolliderar med vårt underhåll.

Med förhoppningar om god uppslutning.
Styrelsen

Inbjudan till Fiberriket.

Onsdagen den 20:e maj klockan 18:00 i klubbhuset

Med upp till 1000 Mbit/s i huset står en ny värld och väntar utanför dörren.

Med Öppen Fiber® i huset får du en snabb och stabil internetuppkoppling som klarar av att hela familjen surfar samtidigt, hur mycket som helst.

Telia Öppen Fiber kommer tillsammans med entreprenören Empower till klubbhuset för att berätta mer om vad det är för ett erbjudande som har kommit till oss och 1500 fastigheter i Lysekil.

Välkomna

vänliga hälsningar
Dona Samfällighetsförening

 

Information från styrelsen angående Underhållsdag/vecka.

 Ansvariga för detta arbete är i första hand resp garageansvarig som kommer att sammanställa det underhåll som behöver göras i resp område.

Alla fyra garageansvariga sammanställer vad som behöver göras på hela området och fördelar detta på de fastighetsägare som vill och kan vara aktiva under underhållsdagen/veckan.

Kan man inte vara delaktig under underhållsdagen/veckan p.g.a nedsatt funktionsförmåga eller inte har möjlighet kan man t.ex. anlita anhörig eller vän som utför underhållsuppgifterna. OBS! Detta måste meddelas garageansvarig.

Arbete som vi själva inte kan göra, köps in från entreprenörer.

De som inte medverkar debiteras en underhållsavgift som beslutas av årsmötet.