Arbetsdag 25/4

http://media.fuhf.se/2018/07/arbetsdag-570x350.png

Lördagen den 25 april har vi planerat en arbetsdag på Dona.

På grund av den pågående CORONA-epidemin, får det bli en ”annorlunda” dag.

  1. Vårt utgångsläge är det vanliga. D.v.s ni tar kontakt med Er ”garageansvarige” och kommer överens om vad som skall göras.
  1. Vi fixar kaffe och macka, som vanligt, MEN vi slopar umgänget INNE i klubbhuset. Det kommer istället att bli ”take away” från ingången kl 11:00 så var och en får hitta någon plats att sitta utomhus istället.
  1. Vid arbetet och fika´t utomhus är det upp till var och en att hålla avstånd på två meter, enligt gällande föreskrifter. VIKTIGT !!!
  1. Om något material till arbetsdagen behöver köpas hem, kontaktar du din ”garage-ansvarige” eller Ordföranden

Gert-Ove, på 0705-136120 eller gertove.forsberg@telia.com

VÄLKOMNA till en ”social” dag tillsammans med Era grannar.