Påminnelse om Underhållsvecka/Underhållsdag

Kom ihåg att det vecka 38 är höstens underhållsvecka som avslutas med vår gemensamma underhållsdag på lördag den 19 september. Arbetet drar igång klockan 9:00 och det är upp till varje deltagare att söka upp sitt garageombud för avstämning om vad som behöver göras. De har även hand om listorna för deltagande.

Fika för alla finns i klubbhuset som vanligt mellan klockan 10:30 och 12:00.

Tyvärr vet vi fortfarande inte riktigt när Empower kommer att börja gräva för fiber på området men det kan mycket väl vara så att de hinner starta redan i underhållsveckan. Vi får hoppas att det inte kolliderar med vårt underhåll.

Med förhoppningar om god uppslutning.
Styrelsen