Juni 2014 Informationsblad till alla husägare

Juni 2014

Informationsblad till alla husägare inom Dona samfällighet

 

KOMPOSTEN, SKOTTKÄRROR, HUSFÄRGER OCH GRANNSAMVERKAN!

IBLAND kommer informationen tätt och nu kommer ytterligare en!

I det förra informationsbladet, maj 2014 informerade vi om vår stora komposthög. Nu är

den nästan helt tömd, resten planeras tömmas måndagen den 9 juni. Därefter måste vi

hjälpas åt att sköta den så vi kan ha den kvar.

Det finns information uppsatt både vid komposten och på väggen i förrådet där

skottkärrorna står hur komposten ska skötas, frågor ang. detta besvaras av

garageansvariga och styrelsen.

APROPÅ skottkärror, ”städa ur” ev, jord och skräp innan ni sätter tillbaks kärran i

klubbhusförrådet. Förrådsgolvet är stundom som en mindre åker av jord och grus!

Om vi inte gör detta får vi införa någon form av städdag även för detta ”rum”!

Blir/är det punktering på en kärra, sätt inte bara tillbaks den, laga punkteringen eller be om

hjälp! Vi har ingen vaktmästare som gör detta arbete!

HUSFÄRGERNA på Dona har varit och är en återkommade fråga!

Ordförande har varit i kontakt med stadsarkitekt Mats Karlsson och rådfrågat om hur de

ser på frågan. Rådet är och de hoppas att vi vill bevara den färgsättning som en gång

planerades inom vårt område. Alltså att vi håller kvar husen i de vita, gula och ”faluröda”

färgerna och inte blandar in t.ex. gröna och blå hus. Önskvärt är också att varje parhus har

likadana färger för att behålla helheten på området. Detta innebär att om någon vill byta

från t.ex. rött till vitt, så tala med er granne innan ni målar om!

Ang, vårt projekt GRANNSAMVERKAN så har garageansvariga och ordförande genomfört

möte med Olle Fjordgren som är vår kontaktperson och även gjort en preliminär plan var vi

ska ”skylta” om detta. Så snart informationsmaterial och skyltar kommer hör vi av oss för

ev. hjälp med att sätta upp skyltarna inom området!

Junihälsningar från styrelsen.

Frågor, hör av er till ordförande

tel. 070-554 34 56 eller e-post: ordf@dona.se