Snö, grannsamverkan och årsmöte!

Informationsblad till alla husägare inom Dona samfällighet
SNÖ, GRANNSAMVERKAN och ÅRSMÖTE!

Så kom då snö i massor och som ni säkert märkt har vi fått snöröja vid ett flertal tillfälle och ännu är det nog inte slutröjt. Det som ingår i vårt avtal med snöröjarna är huvudvägen in samt parkeringsplatserna utefter vägen, parkeringsplatserna vid klubbhuset, de två breda tvärvägarna, Hästevik – Donadammen, den lilla vägstumpen bakom klubbhuset till Skansvägen från vändplan samt inne i de fyra garagen.

Detta innebär att varje husägare själva får ombesörja att snöröja och sanda utanförden egna fastigheten. Ni som vet med er att det inte görs p.g.a. olika anledningar,fritidshus? inte har kraft? osv. Ni MÅSTE anlita någon som ”skottar/sandar” för er.

Om inte snöröjning sker äventyrar vi att missa både sophämtning och att få post i våra brevlådor vid husen.

Ett annat stort problem för att få undan så mycket snö som möjligt är alla bilar som står ”långtidsparkerande” på parkeringarna utefter huvudvägen eller utanför klubbhuset. SÅ därför använd era garage och carportar, sätt in bilen eller när ni ser att det är rent för snö på någon parkering, flytta bilen så kan det röjas mer.

Grannsamverkan

 Den 9 december 2013 hade vi ett informationsmöte i klubbhuset om grannsamverkan. 15 av våra 80 fastighetsägare var närvarande och mötet kom fram till att uppdra åt styrelsen titta närmare på hur en grannsamverkan på Dona skulle kunna organiseras.

Så därför notera redan nu

Årsmöte den 16 mars då kommer mer information i ämnet grannsamverkan och en hel del annat.

Kallelsen till Årsmöte kommer om några veckor.

Snöiga januarihälsningar från styrelsen.

Frågor, hör av er till ordförande Åse Olsson

tel. 070-554 34 56 eller e-post:

info@pjb.se

Januari 2014