Informationsblad till alla husägare inom Dona samfällighet

Under det här året 2013 har vi hunnit med mycket på området. Lekplatsen i NV har blivit nästan helt ny med fina lekredskap för de minsta. Klubbhuset har börjat renoveras på utsidan, plantering och uppsnyggning på ”stäppen” är påbörjad. Både vårfest och höstfest har varit lyckade tillställningar med många glada skratt och god mat.
Men nu har det börjat mörkna tidigt så både vi och naturen har gått i ide vilket innebär att vi får fortsätta arbetet med de olika projekten när den ev snö som kommit smälts bort av vårsolen.

Apropå vårsol så kanske vi får en snörik vinter innan dess!
Om så är fallet har vi som samfällighet tecknat avtal vintern 2013-2014 med Mikaels Grävtjänst AB. De kommer som tidigare att snöröja huvudvägen in genom området, parkeringarna utefter denna väg samt parkeringen utanför klubbhuset. De två tvärgående vägarna, väst-ost från Donastigen (ovan Hästevik) till Donadammen, den lilla gångstigen från vändplan vid Gränsgatan till Skansvägen 2 (bakom klubbhuset). Samt utefter trottoaren vid Gränsgatan. Detta innebär att varje husägare får själva ombesörja att snöröjning och sandning sker utanför den egen fastigheten.
Om inte snöröjning sker äventyrar vi att missa både sophämtning och att få posten i brevlådan.

Apropå mörker så är det ju också då som inbrotten ökar. För att stävja detta har styrelsen bjudit in Olle Fjordgren som kommer att informera oss om Grannsamverkan, som kan vara är ett bra sätt att förhindra stöld och inbrott.
Välkomna måndagen den 9 december kl.19.00 till klubbhuset!

Ps. För er som gärna vill ha dessa informationsblad via e-post, sänd er e-postadress till info@pjb.se

Adventshälsningar från styrelsen.